СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Схема "Училищен плод"

 

Това е сайта на програмата - http://schoolfruit.dfz.bg/