СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Материална база

 

 

                  Средно училище " Асен Златаров" е напълно променено училище от модерен тип. Разполага с много добра материална база, която дава възможност за провеждане на добро обучение и възпитание на своите ученици. В училището има два компютърни кабинета с изградени терминални решения. Единият каинет е със 16 работни станции, а другият с 10 работни станции. Разполага с интерактивен дисплей, преносими компютри, таблети, които се използват от учениците. Има физкултурен салон и ученически стол.

                 Всички класни стаи са реновирани: имат ламинат, окачени тавани, лет осветление. С помощта на дарение е изграден съвременен кабитен по физика и астрономия.

                През 2018 година е извършено саниране на училищната сграда.