СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

История

 

Летопис на образованието в с.ГИГЕН 

 • 1824г. – Първи исторически сведения за обучение на деца в селото
 • 1872г. – С доброволен труд и дарения от заможни жители се построява сградата на първото училище в селото, включваща две класни стаи, коридор и стая за учителите; обучават се около 40 - 50 деца в слети паралелки – І и ІV отделения и ІІ и ІІІ отделения; Учител е даскал Нено
 • 1907г. – Училището от начално се трансформира в прогимназиално; броят на учениците се увеличава значително и се обучават освен в училището и в домове на заможни селяни
 • 1915г. – Построява се и започва да функционира Начално училище”Кирил и Методий”, а продължава да обучава ученици и “Прогимназия”-та, която се преименува на Основно училище “Христо Ботев”
 • 1927г. – Построява се по-голямата част на сегашното СОУ”Асен Златаров”, работещо тогава като Основно училище “Христо Ботев”
 • 1928г. – В “старото училище”/построено 1872г./ започва дейността си новооткритото Земеделско училище, за обучение на ученици след основно образование
 • 1936г. – Построява се специална 2-етажна сграда за Земеделското училище, в която освен учебни помещения има общежитие и столова
 • 15.01.1945г. – С указ на Министерството на народното просвещение в сградата на ОУ”Христо Ботев” се открива непълна смесена гимназия /ІV , V , VІ класове/ като филиал на Никополската гимназия
 • 1946г. – Завършва първия випуск на Гимназията; на 12юли 32-ма ученици получават дипломите си за средно образование от директора Георги Костов
 • 1965-66г. – В СПУ”Асен златаров” се обучават общо 701 възпитаници , от които 412 ученици в прогимназиалния курс и 289 в гимназиален курс
 • 15.02.1975г. – Тържествено се отбелязва 30-тата годишнина от откриването на средното образование в селото; във връзка с юбилея директора Мария Монова открива новопостроената пристройка към училището, включваща: канцелария, архив, зъболекарски кабинет и стая на дружинния ръководител
 • 25.04.1980г. – Тържествено се отбелязва 150-тата годишнина на учебното дело в селото; С указ №995 на Държавния съвет на НРБългария СПУ”Асен Златаров” е наградено с орден “Кирил и Методий” І-ва степен
 • 1980г. – Във връзка с годишнината училището е изцяло обновено и благоустроено: построена е пристройка с 4 нови класни стаи, изградена е локална парна инсталация, доставени са нови учебни мебели, монтирана е нова ограда, преасфалтирана е спортната площадка и др.
 • 23.05.2006г. – Тържествено се отбелязва 60-тата годишнина от завършването на първия випуск зрелостници; броят на дипломираните надхвърля 2 500 души
 • 2009г. – Със Заповед на Министъра на образованието и науката, по предложение на Общ. Съвет гр.Гулянци, НУ и СОУ са обидинени в ново СОУ”Асен Златаров”, изцяло находяща се в сградата на бившето СОУ
 • Април – Август 2010г. – В сградата е извършен мащабен ремонт включващ: изграждане на нови санитарни възли, цялостен ремонт на физкултурния салон, пълен вътрешен ремонт на всички помещения; доставени са нови учебни мебели и оборудване за фитнесзала и ученическия стол