СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Екип

 

 

                                                                                                    

 

                                                                  Ръководство   

           

                   Николина Богомилова Маркова - директор,

завършила НУП СУ " Климент Охридски" - притежава трета ПКС

 

                                                          Учители начален етап

 

                  Валентина Симеонова Николова - ст. учител, притежава втора ПКС

                  Зоя Валентинова Фашева - ст. учител, притежава втора ПКС;

                  Емилия Викторова Йорданова - ст. учител, притежава пета ПКС;

                

                                                         Учители начален етап ЦДО

                  Кунка Янкова - ст.учител;

                  Петя Бенекова - учител

 

                                                       Учители прогимназиален и гимназиален етап

 

                 Лиляня Георгиева - ст. учител български език и литература;

                 Елия  Михайлова - ст. учител български език и литература и френски език, притежава пета ПКС;

                 Диана Пейчева - ст.учител английски език, притежава четвърта ПКС;

                 Детелин Георгиев - ст. учител ИТ, математика и физика и астрномия, притежава пета ПКС;

                Веселка Николова - ст. учител математика;

                Диан Мушатов - ст. учител история и цивилизации, притежава пета ПКС;

                Петя Монова - ст. учител история и цивилизации, притежава пета ПКС;

                Йорданка Николова - ст. учител география и икономика, притежава четвърта ПКС;

                Людмил Асенов - учител човекът и природата - биология и здравно образование;

                Ели Георгиева - ст. учител химия и опазване на околната среда, притежава пета ПКС;

                Мирослава Николова - ст. учител ФВС, притежава пета ПКС

                                                                                                  

                                                           Учители прогимназиален етап ЦДО

 

               Васка Шекерова - ст. учител ЦДО