СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Национална програма "С грижа за всеки ученик"

Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"