СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Преминаване в ОРЕС на трети клас

 

 Нека всеки заинтересован ученик и родител да отвори и прочете качената Заповед, за да се осведоми кога ще посещава присъствено сградата на училището в периода от 7 февруари до 18 февруари!!