СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Проектът се осъществява в училището всяка година в групи за деца и групи за родители.